Rahvaarvestuse pidamine

Kahe tuhandeteistkümnendal aastal raamatupidamisarvestuse pidamise kohustus Interneti-seadme kaudu kassaaparaadis puudutab kõiki ettevõtjaid, kes korraldavad finantskampaaniat ja pakuvad meie tervist ning teenuseid registreeritud äritegevuseta üksustele ja kindla maksumääraga põllumajandustootjatele. Uudsused fiskaalkogustes antakse järk-järgult.

Multilan ActiveMultilan Active Multilan Active Üks viis oma parima kuulmiskvaliteedi taastamiseks!

Kahe tuhande viieteistkümne aasta jooksul tühistas seadusandja ettevõtlusüksuste foto üksuste elektroonilise arvestuse pidamise kohustusest, muu hulgas märkis ta sätete jämedat rikkumist. Need rikkumised tehti peamiselt selleks, et alahinnata tehtud töö tegelikku käivet nii, et see mahuks kahekümne tuhande käibe vahemikku, mille puhul ei olnud kohustust pidada õnne ja abi kohta postkasti kasutades kassat ning hallata selle kaudu laekumisi. Rahandusministeeriumi kinnitusel olid selle liigi rikkumised kõige sagedamini teinud autoremonditöökojad, sõidukidiagnostikajaamad, arstid, hambaarstid, juuksurid ja sööklad, mis tagastati haridusasutuste väljadele ja mida haldasid need asutused. Seadusandja väidab ka, et käibe registreerimine kõigilt majandusüksustelt, kes pakuvad teenuseid ilma registreeritud finantstegevuseta ka kindla maksumääraga põllumajandustootjatele, on tõsine samm selles mõttes, et suurendada väljakul läbipaistvust ja konkurentsivõimet ning võimaldada isegi oma õigusi sujuvamalt ja hõlpsamini tarbijakohtus kaitsta. Koos kõnealuse neljanda määrusega pidid 1. jaanuaril 2000 kassaaparaadi kiiresti paigaldama rehvide asendamise teenuseid pakkuvad asutused, kogemused ja tehnilised ülevaatused ning maksunõustajad, juuksurid ja kosmeetikud. Järgmistel juhtudel on ettevõtjatel, kellele erimäärused ei laiene, kassaaparaadi paigaldamiseks aega kahe kuu jooksul alates kahekümne tuhande zlotti limiidi ületamisest.