Maandamine tp2

Elektrostaatiline maandus on elektrostaatiline maandus, mida kasutatakse transpordis ja igasuguste tuleohtlike vedelike, pulbrite ja gaaside puhul. Elektrostaatiline maandamine vähendab märkimisväärselt plahvatus- või süttimisohtu erinevat tüüpi põlevate ainete puhul, kui säde langeb. Kontrollimatu lahus võib tekitada vedeliku ja kiirguse segu ning seega plahvatuse.

Loomulikult on võimalik kõrvaldada isesüttimise ja plahvatuse oht. Täiendavate transporditavate konstruktsioonide saamiseks peaks olema piisav maandus, st elektrostaatiliste laengute kontrollitud tühjendamine. Selline elektrostaatiline maandamine vähendab märkimisväärselt transporditavate põlevainete plahvatusohtu. Antud standardi maandusklamber ja kaabel tagavad lihtsa maandamise. Maandusesse võetud kaableid iseloomustab väike elektriline takistus ja suur vastupidavus mehaanilistele kahjustustele. Loomulikult on võimalik kasutada keerulisemat maandussüsteemi, millel on kaitsesüsteem, mis põhjustab toote transportimise või väljastamise, isegi kui maandus on korralikult ühendatud.Kas olete üllatunud, kui seda tüüpi maandus on tehtud? Neid kasutatakse kõige sagedamini raudtee- ja maanteesõidukite, tankide, tünnide ja näiteks töötlemisrajatiste laadimisel ja lossimisel. Selleks, et tekitada plahvatusohtu ning segada ja piserdada või pumbata erinevaid tuleohtlikke aineid. Tuleohtlike ainete häirimise ajal tekivad elektrilaengud molekulide kokkupuutel või eraldamisel. Kui tekib elektrostaatiline laeng, mis tekib tuleohtlike ainete taustal, tekib oht. Elektrostaatilise tühjenemise vastase kaitse oluline põhimõte on tegelikult hea klamber ja nõuetekohaselt sobitatud kaabel, mis annab teile võimaluse viia elektrivoolu maapinnale.Seetõttu on äärmiselt oluline, et maapinnal kasutatavad klambrid ja kaablid peaksid tegema väga piiravaid juhiseid, mis on suunatud katsete abil. Praegu saavutatakse parimad tulemused tänapäevaste süsteemide maandamisega.