Kolposkopia protseduur

Tööstusettevõtete ja ladude võimsus võib olla plahvatusoht. Selline oht tekib siis, kui on olemas vedelikke või tahkeid aineid, mis tekitavad keskkonda plahvatusohtlikke gaase või tekitavad plahvatusohtu, kui need segunevad valesti.

Plahvatusohtlik keskkond tekib tavaliselt siis, kui kohtades on liiga palju temperatuuri või kui on olemas nn elektrikaar. Mõnikord ja plahvatusoht tekib, kui kohas tekib säde.

Spetsiaalsed tehased ja tööstushooned on tavaliselt plahvatuste eest hästi kaitstud, kuid mõnikord puudub mõtteviis ruumides, kus tõendusmaterjalina bensiinijaamad, kus plahvatuste oht on sageli tingitud seal viibivatest inimestest - treenimata, juhuslikud, kukuvad sigaretid plahvatusohtlikes ruumides.Erilist plahvatuskaitset tuleks laiendada mitte ainult bensiinijaamadele, vaid ka lennujaamadele, reoveepuhastusjaamadele ja kohtadele, kus on teada viljajaamad. Laevatehastes esineb ka ohtlikke plahvatusi, mida kõik ei tea.

Eespool nimetatud kohad on hõlmatud seadusega, mis nõuab erilise plahvatuskaitse laiendamist. Seaduslikult töötamiseks peavad selliste korterite omanikud ja naised tõendama selliseid sertifikaate nagu EÜ testitõendid ja palju erinevaid.

Enamik plahvatuskaitset käsitlevaid eeskirju avaldab Euroopa Liit, mis tähendab, et praegused eeskirjad rakendatakse loomulikult meie heaks alates sellest ajast, kui me läheme ühendusse.Iga plahvatusohuga ettevõtte omanik peab näitama täpselt koha koha aruandes ja näitama ka võimalikke olukordi, kus ta võib plahvatuse lüüa.