Kassaaparaat ja uhekordne summa

Iga ettevõtja, kes soovib tooteid või teenuseid müüa füüsilistele isikutele, kes ei korralda ettevõtluskampaaniat, peab saama teha kassaaparaadid. See ei hõlma seisukohta, kas müüja on käibemaksukohustuslane või lõpetatakse ikkagi sellistelt arveldustelt. Millised on kassapidaja kohustused?

Kassaaparaadi omanik peaks kõigepealt kontrollima, kas ta peab tehtud müügimahu kohta kohustusliku arvestuse tegema. Väikese müügi õnnestumisel, mida teostatakse harva, on mõnikord õigem pidada dokumente dokumenteerimata müügistatistikas. Kassaaparaadi omamise vabastusi on kirjeldatud rahandusministri 4.11.2014 seaduses fotode kohta, mis on ette nähtud raamatupidamise pidamiseks kassaaparaatide abil.Arvame, et esimese kassaaparaadi ostmisel on meil õigus tagastada kuni 90% selle eelistest, kuid mitte rohkem kui seitsesada zlotti. Oluline mugavus nii kasutajale kui ka pakkujale on hea konfigureeritud kassaaparaat või see, mis on suur müüdud kaupade või teenuste kataloog. Kliendi jaoks on selle asjaolu oluliseks väärtuseks asjaolu, et ta võtab kviitungi, mille pakun välja võimaliku tagastamise aluseks.

Summa järgi kõndimise aluseks on kassaaparaatide fiskaalvedu. Mida ta arvestab? See on ainulaadne ja usaldusväärne protseduur, millega maksumaksja NIP-number antakse püsivalt fiskaalmoodulile. Muidugi, me saame osta sularaha ja mitte teha fiskaalseid, sest lõppude lõpuks saab sellist sularaha lugeda ainult mittefiskaalses režiimis. Äärmiselt oluline on, et kassaaparaadi fikseerimise teostaks kogenud tehnik, sest vea korral tuleb osta uus kassaseade.

Dr ExtendaDr Extenda Dr Extenda looduslike aphrodisiacside efektiivne võimsus meeste sobivuse parandamiseks seksis

Kassaaparaadi omamise põhieesmärkidel printige pilet ja edastage see kasutajale iga kord, kui ta ostu jõuab, ja printige üks kord päevas päevaaruanne. Kord kuus (iga kuu esimesel päeval tuleks trükkida kuupõhine aruanne. Pange tähele ka kohustuslikku ülevaatamist. See peaks jääma tehtud pärast 24-kuulist kassaaparaadi kasutamist. Salvestagem samal ajal sarnased kviitungid ja aruanded: seadusandja paneb ettevõtjatele kohustuse säilitada rullide ja päevaaruannete koopiaid viie aasta jooksul, kviitungeid kahe aasta jooksul (alates maksuaasta lõpust. Samuti on oluline meeles pidada & nbsp; et viie aasta pärast peaks ettevõtja olema kohustatud kassa mooduli välja vahetama.