Kassaaparaadi igapaevane aruanne

Iga ettevõtja, kes on otseses rahandussüsteemis, võitleb iga päev teiste probleemidega, mis toovad ka luua. Sarnaselt kõikidele arvutiseadmetele ei ole kassaaparaadid haigustest sõltumatud ja mõnikord rikkuvad. Ettevõtte omanik ei tea, et mis tahes ajal, mil andmeid töödeldakse kassaaparaadi abil, peaks see sisaldama teistsugust seadet - lihtsalt ideaalse tõrke korral.

Elzabi varukassade puudumine kaupade või teenuste edasise müügi ajal võib tuua kaasa maksuameti trahvide määramise, kuna see takistab müügiloendi kahjustumist põhiseadmete rikkumise aja jooksul. Kassas hoitavad dokumendid peaksid sisaldama kassaseadme broðüüri. Selles materjalis ei ole tegemist ainult seadmega tehtud remondiga, vaid on olemas ka teave kassaaparaadi fiskalisatsiooni kohta või mõtete vahetamise kohta. Teenindustöös tuleb lisada unikaalne number, mille maksuhaldur on määranud kassaaparaadile, ettevõtte nime ja selle koha aadressi, kus kassaaparaat võetakse. Kõik need näpunäited kehtivad maksuhalduri kontrollide edukuses. Kõik kassaaparaadi mälestuses olevad raudteed ja selle remont kuuluvad spetsialistiteenistuse ülesannetesse, millega igal sularahaautomaati kasutaval ettevõtjatel peaks olema allkirjastatud leping. Mis on oluline - peate maksuhaldurile teatama kõikidest kassapidaja muudatustest. Fiskaalsete summade müük peaks toimuma pideva tehnoloogiaga ning kui kassaseadme mälu on täis, tuleb viimane mälu välja vahetada ja mälu lugeda. Kassaseadme mälu lugemine on kindlasti - samuti selle parandamine, kuid ainult volitatud üksuse poolt. Lisaks tuleb seda tegevust teostada maksuameti töötaja juuresolekul. Eelarvekassa registreerimisest saadakse asjakohane protokoll, mille üks eksemplar läheb maksuhaldurile ja teine ettevõtjale. See nõuab, et aruannet peetaks koos teiste kassaaparaadiga seotud dokumentidega - selle puudumise tõttu võib amet määrata karistuse.