Foorumi kassaaparaat

Iga ettevõtja, kes on kodukassas, võitleb iga päev mitmesuguste probleemidega, mida ka seadmed võivad tekitada. Nagu kõik arvutiseadmed, pole ka kassaaparaadid otsustest vabad ja mõnikord lagunevad. Mitte kõik ettevõtete omanikud ei tea, et mingil ajahetkel, kui kirjendamine toimub kassaaparaadi abil, peaks see olema teine ​​selline seade - ainult juhul, kui see võti rikeks.

Varuosaga elzabi kassaaparaadi puudumine kauba edasise müügi või abi korral võib maksuametis määrata karistusi, kuna see takistab müüginimekirja põhiseadme purunemist. Koos kassaaparaadiga peetavad dokumendid peaksid sisaldama kassaaparaadi hooldusvoldikut. Tegelikult ei lõpetata mitte ainult kõiki seadme remonditöid, vaid saadakse ka nõuandeid kassaaparaatide haldamise või mälu muutmise kohta. Teenindustöös tuleks sisestada täiendav kordumatu number, mille maksuamet andis kassaaparaadile, ettevõtte nimi ja ruumide aadress, kus summat kasutatakse. Kõik need reklaamid kehtivad maksuauditite õnnestumiseks. Kõik kassaaparaadi mälus olevad uudised, sealhulgas selle remont, on spetsialiseeritud teenus, millega igal kassaaparaate kasutaval ettevõtjal peaks olema leping allkirjastatud. Kui palju - peaksite maksuametit teavitama kõigist kassatehniku ​​muudatustest. Kassades peaks müük toimuma pideva protseduurina, seetõttu tuleb kassaaparaadi mälu täitmise õnnestumiseks vahetada oma arvamus järgmise vastu, luues samal ajal mälu. Võib esineda ka maksuameti kassamälu lugemist - samuti remonti, mida teostab ainult volitatud üksus. Lisaks sooviks seda tööd teha maksuameti töötaja juuresolekul. Eelarvekassa mälu lugemisest luuakse sobiv protokoll, mille koopia siseneb maksuametisse ja uus sisestatakse ettevõtjasse. Ta peab seda protokolli koos teiste kassaaparaadiga seotud dokumentidega alles hoidma - selle puudumine võib põhjustada kontoris karistuse määramise.